Skip to content

Kirurgisk Afdeling

Mave-Tarm-Kirurgisk Afdeling er en stor afdeling på landets seneste og 5. universitetshospital. Vi har 300 engagerede medarbejdere, som hver dag udreder og behandler patienter med lidelser i mavetarmkanalen, hvor den høje faglighed er i højsæde. Afdelingen varetager udredning, behandling og pleje af patienter med kirurgiske sygdomme.

Vi lægger vægt på god information, åbenhed og personlig kontakt, og vi ønsker, at du som patient, får en oplevelse af en god indlæggelse med et trygt og meningsfuldt forløb – et forløb, hvor du føler dig i gode hænder.

Vi søger konstant at finde nye og bedre løsninger og behandlinger til gavn for dig. Derfor vil du i forbindelse med din indlæggelse blive tilbudt at deltage i forsknings- eller kvalitetssikringsprojekter.

Vi tilbyder den mest avancerede, mest sikre og gennemprøvede behandling med henblik på, at du som patient behandles efter bedste principper, og får et så godt forløb som muligt.
Med udgangspunkt i evidens, tværfagligt samarbejde, vidensdeling, patientinvolvering og forskning, er vores vision at være forbillede for den bedste patientbehandling både nationalt og internationalt.

Kirurgisk Afdeling er til for dig, og vi brænder for at give dig den bedste behandling. Det gør vi i et tæt samarbejde med dig og dine pårørende.

Vi ønsker, at du som patient får den rigtige operation, af det rigtige team, på det rette tidspunkt.

Kirurgisk afdelings overordnede strategiske tema er lighed i sundhed, selvfølgelig med omdrejningspunktet i Kirurgisk afdelings pleje og behandlingstilbud. Den strategiske retning er tæt koblet til vores forskningsaktivitet, fokuseret på personlig medicin og individualiseret behandling.

Vi vil gå forrest

Kirurgisk afdeling ønsker at gå forrest og sætte retning for udvikling af et hospitals kultur, hvor patienter og pårørende føler sig imødekommet, velinformeret, inddraget og trygge i mødet med hospitalet, og hvor alle forløb opfattes som relevante og sammenhængende.

Kirurgisk afdeling skal være den attraktive arbejdsplads, der tiltrækker de rigtige personer med faglige kompetencer, ambitioner og potentialer, og de gode menneskelige egenskaber. Dette skal bl.a. baseres på inklusion af en divers personalegruppe.

 

Ledelse og nøglepersoner

Find kontaktinformationer om ledelsen og nøglepersoner.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Køge

Kirurgisk Afdeling

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Se kort

Find vej til Sjællands Universitetshospital, Køge

Ring til os

Tlf. 47 32 30 11