Gå til indhold

Palliativ Ambulatorium - Kirurgisk Ambulatorium 1

Se kontaktoplysninger

Det palliative tilbud gælder primært patienter med kræft i spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, galdeveje eller tyktarm og endetarm.

Kirurgisk afdeling tilbyder lindrende behandling, palliation, på basalt niveau, og kirurgisk palliation til patienter med livstruende sygdomme i mave-tarm kanalen og støtte og vejledning til deres pårørende.

  • Palliation er en indsats som ydes med det formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af eks smerter, kvalme, forstoppelse, angst og andre problemer af både fysisk, psykisk, social og åndelig art.

Ved behov for specialiseret palliation har vi et samarbejde med palliativt team som dækker hele regionen.

Det palliative tilbud gælder primært patienter med kræft i spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, galdeveje eller tyktarm og endetarm.

 

Kirurgisk Dagsafsnit

Kirurgisk afdeling har et dagafsnit i forbindelse med Mave-Tarm-Kirurgisk Ambulatorium, hvor man kan komme til vurdering, væske behandling, blodtransfusion eller observation i forbindelse med ambulante indgreb på hverdage mellem kl. 8 og kl. 15.

Der tilbydes ambulante samtaler, planlægning af behandling og niveau for behandling samt opfølgning på samtaler eller indlæggelse pr. telefon, så vi i videst muligt omfang og i tæt samarbejde med patienterne og deres pårørende, kan spare dem for unødige indlæggelser og hjælpe dem til at være længst muligt i trygge omgivelser i deres eget hjem med den nødvendige støtte og hjælp.

Dagafsnittet kan også kontaktes per telefon så man kan lave en aftale for opfølgning på behandling.

 

Åben kontakt

Bliver der behov for akut behandling udenfor dag tid på hverdage, kan man tildeles " åben kontakt " til det sengeafsnit, som man er tilknyttet, hvilket betyder, at man kan blive indlagt direkte ved behov.

 

Pårørende

Desuden tilbydes pårørende til patienter, som dør i afdelingen eller i tilslutning til et forløb i afdelingen, en samtale et stykke tid efter dødsfaldet, som afrunding og opklaring på eventuelle spørgsmål

 

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Køge

Kirurgisk Afdeling

Mave-tarm Kirurgisk Ambulatorium

Blå fløj R1

Lykkebækvej 1, 1. etage

4600 Køge

Se kort

Sjællands Universitetshospital

Åbningstider

Alle hverdage kl. 8-15

Hvis du er nødt til at melde afbud!
Ring til os med det samme. Så kan vi indkalde en anden patient og undgå lange ventelister.

Ring til os

Alle hverdage kl. 9-13

Tlf. 47 32 31 81

Tlf. 47 32 31 81