Gå til indhold

Child to Adult Transitions

Se kontaktoplysninger
En brat overgang fra børne- til voksenafdeling, med færre konsultationer og støtte, resulterer ofte i afbrydelse af behandling og alvorlige komplikationer.

Hver femte ung i programregionen lider af alvorlig eller kronisk sygdom. De unge patienter er afhængige af støtte fra deres forældre og sundhedsvæsenet. Når de fylder 18 år er de dog på egen hånd, fordi de automatisk overgår fra børne/unge afdelingen til voksenafdelingen, med færre konsultationer og mindre støtte. En brat overgang kan resultere i afbrydelse af behandlingen eller alvorlige komplikationer – i værste fald tidlig død. Afbrudt sundhedsbehandling er også et socioøkonomisk problem. Derfor er det afgørende at overgangen fra barn til voksen i sundhedsvæsenet får mere opmærksomhed.

CAT (Child to Adult Transitions) er et tværregionalt projekt som vil forbedre overgangen fra barn- til voksenbehandling og minimere risikoen for at patienterne ”tabes” i overgangsperioden. CAT udvikler og implementerer transitionsprogrammer på tværs af grænser baseret på forskning om unge patienters behov og erfaringer. Programmerne forbereder patienterne på deres transitionsproces via transitionsteams, workshops og digitale løsninger. CAT bygger på tværnationalt samarbejde, erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning imellem hospitalerne. Dermed yder Danmark og Tyskland i fællesskab en stærk indsats for understøttelsen af unge patienter.

Child to Adult Transitions er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69