Gå til indhold

AI-løsning til brug ved kræftoperationer

Se kontaktoplysninger
Innovativ forskning skal i et nyt forskningsprojekt skabe vigtige forbedringer inden for kirurgien af kræft.
Støtteprogram:       Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid:        01.12.2021 – 30.09.2022
Projektbudget:        160.000 Euro

​Forskere vil dykke ned i det norske kræftregister, som har potentiale til at forbedre behandlingen af patienterne.

Én ud af fire patienter oplever komplikationer efter en tarmkræftoperation i dag. Det har genindlæggelse, varige mén eller endda døden til følge.

Én ud af fire personer oplever tilmed tilbagefald af deres kræftsygdom inden for tre år efter, at de er sendt raske hjem fra sygehuset. Disse tilbagefald og senfølger betyder ligeledes, at mange ikke længere har mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet men i stedet er afhængige af offentlige ydelser og pleje. Der er således store personlige og samfundsmæssige omkostninger forbundet med operationer med komplikationer til følge.

Derfor vil forskere fra Sjællands Universitetshospital i Køge og Kreftregistret ved Oslo Universitetssykehus HF gøre brug af det potentiale, der ligger i big data og AI. Kirurgisk Afdeling på SUH er den førende kraft på området og har udviklet en prototype til et algoritme-baseret værktøj, der på baggrund af store mængder patientdata skal hjælpe sundhedsprofessionelle med at træffe beslutninger i behandlingen af tarmkræftpatienter.

Der er dog behov for at styrke algoritmerne og for at validere AI-værktøjet til klinisk brug. For at kunne gøre dette er der brug for flere data.

Norsk kræftregister skal benyttes
I dette brobyggerprojekt er det derfor målet at etablere og styrke netværket med det norske kræftregister samt at kortlægge, hvordan norske patientdata kan være med til at styrke algoritmerne og gøre AI-værktøjet implementerbart på norske hospitaler. I brobyggerprojektet skal der vidensdeles på tværs, udføres de indledende analyser samt tages de første, uformelle møder med relevante virksomheder og andre mulige samarbejdspartnere. Brobyggerprojektet er fundamentet for et fremtidigt hovedprojekt, som har potentiale til at revolutionere behandlingen af tarmkræftpatienter.

AI-værktøjet skal bruges i behandlingen af tarmkræft, og det skal udvikles vha. store mængder data om patienter med netop denne kræfttype i programregionen. Værktøjet skal i sin færdige form assistere sundhedspersonalet i at skræddersy behandlingen til hver enkelt patient for at sikre det bedst mulige behandlingsresultat.

I dag baserer lægen sit valg af behandling på erfaring, samtaler med patienten samt den viden, der er tilgængelig i journalen. På den baggrund vil lægen kunne basere sin beslutning på syv til 10 datapunkter, mens et AI-baseret værktøj har adgang til 200.000 datapunkter om bl.a. genetik, lignende patientforløb osv., som systemet kan lave sine beregninger ud fra.

Værktøjet vil kunne sige noget om, hvilken behandling, der vil være den mest optimale for hver patient, samt hvilke tiltag, der vil have en positiv effekt på patientens rehabilitering fx træning inden en operation.
AI-løsning til brug ved kræftoperationer er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69