Gå til indhold

FLORENCE

Se kontaktoplysninger
Forskningsprojektet anvender kunstig intelligens til behandling af patienter med tarmkræft

Projekt FLORENCE: Kunstig intelligens skal forbedre behandlingen af patienter med tarmkræft

 

I dag oplever minimum én ud af fire patienter komplikationer efter tarmkræft-kirurgi, som medfører genindlæggelse, varige mén og i nogle tilfælde død. Et nyt forskningsprojekt, kaldet FLORENCE, skal forbedre diagnosticering, prognosticering og behandling af patienter med tarmkræft ved at anvende kunstig intelligens (Artificial Intelligence).

Støtteprogram:  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektløbetid:  1.12.2022 – 30.10.2025

Projektbudget: 3.664.972 EURO

 

I projektet udvikles et AI-værktøj, der skal fungere som beslutningsstøtte for lægerne i klinikken. Værktøjet er baseret på data fra Danish Colorectal Cancer Group og Kreftregisteret i Norge, hvilket er afgørende for at kunne skabe den kritiske masse af data, der skal anvendes til at udvikle og modne algoritmen i AI-værktøjet.

FLORENCE projektet anvender OMOP Common Data modellen, som er en førende tilgang til at skabe datainfrastrukturer, der fremmer anvendelsen af personlig medicin i sundhedsvæsenet (dvs. skræddersyet behandling af den enkelte patient). Via det, som kaldes federeret læring, vil projektet som noget helt nyt på globalt plan, koble AI-modellen direkte til klinikken på hospitalet. Projektet vil på længere sigt være med til at skabe en international best practice for implementering af registerdatabaserede AI-modeller i klinisk praksis.

FLORENCE er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69