Gå til indhold

OPTIMIZE

Se kontaktoplysninger
Projektet udvikler to teknologier, der vil kunne erstatte beroligende medicin under operationer og måle patienters væskebalance automatisk.

Projekt OPTIMIZE – to teknologier til forbedret behandling

 

Forsknings- og innovationsprojektet OPTIMIZE vil udvikle og teste to teknologier til sundhedsvæsnet, der kan bidrage til at reducere medicinforbruget under operationer og hjælpe til at regulere patienters væskebalance.

 

Støtteprogram: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektløbetid: 1.12.2022 - 30.11.2025

Projektbudget: 2.924.008 EURO

I forbindelse med og efter en operation kan der opstå komplikationer på grund af bivirkninger fra medicin eller forkert estimeret væskebalance. Komplikationer i forbindelse med kroppens håndtering af medicin og væskeregulering kan for eksempel være udsving i blodtryk, vejrtrækningsproblemer, urinvejsinfektioner og forsinket rehabilitering.

Kan disse komplikationer undgås, kan indlæggelsestiden forkortes, rehabiliteringsperioden kan afkortes, og patienten kan få et bedre behandlingsforløb og en bedre oplevelse.

I dette dansk-svenske forskningsprojekt er det målet at udvikle og teste to teknologier til sundhedsvæsnet:

Virtual Reality-oplevelser som erstatning for beroligende medicin under vågne operationer

 

Ved såkaldt vågne operationer er det kun en del af kroppen, som er bedøvet, og patienten er vågen og kan høre, hvad der foregår. Patienter, der får en knæoperation eller en operation i hånden, vil typisk være vågne under operationen.

At ligge vågen under en operation og at miste kontrollen over sin egen krop kan være en utryg oplevelse, og mange patienter får derfor behov for beroligende medicin. Medicinen kan forårsage bivirkninger som vejrtrækningsproblemer og lavt blodtryk. Særligt for de mange ældre patienter, som ofte lider af andre sygdomme, kan beroligende medicin være svær at regulere og er derfor forbundet med flere risici. Det giver patienten længere tid på opvågningsafsnittet.

Denne del af projektet har som mål at afprøve, om beroligende medicin under en vågen operation kan erstattes af Virtual Reality-oplevelser, der kan aflede patienternes opmærksomhed.

Under operationen har patienten briller og høretelefoner på og oplever en virtuel virkelighed med billeder, lyd eller anden stimuli og oplever dermed ikke selve operationen, men får en oplevelse af et langt mere behageligt totalmiljø.

Den primære målgruppe for denne del af projektet er ældre borgere over 65 år.

Automatisk væskemåling

 

Væskebalancen er afgørende for patienters tilstand og helbredelse. Forstyrrelser i væskebalancen kan føre til forlænget indlæggelse, komplikationer eller i værste konsekvens døden.

 

Overhydrering øger dødeligheden med 60-80% hos patienter med blodforgiftning, hjerneblødning og hos hjertesyge. Efter en operation er overhydrering årsag til komplikationer og forlænget indlæggelse. Væskeunderskud øger risikoen for forstoppelse, urinvejsinfektioner og faldulykker. En nøjagtig overvågning af væskebalancen er afgørende for, at patienterne kan få den korrekte pleje og behandling samt for forebyggelse af komplikationer.

I mange tilfælde er væskemonitoreringen dog upræcis. Sygeplejerskerne observerer manuelt patientens væskeindtag og -udskillelse og dokumenterer det i den elektroniske patientjournal. Men den nuværende praksis er ufuldstændig og unøjagtig, da manuel måling ofte baseres på skøn.

Målet for denne del af projektet er at udvikle et automatisk monitoreringssystem for væskebalance, der gør målingerne mere nøjagtige og mindre tidskrævende.

OPTIMIZE er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69