Gå til indhold

Menière

Se kontaktoplysninger
​Et nyt forskningsnetværk af svenske, danske og norske aktører skal hjælpe borgere med svimmelhedssygdommen Menière.
Støtteprogram:      Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Projektløbetid:       01.12.2021 – 30.09.2022
Projetbudget:         100.000 Euro
Svimmelhed er et hyppigt forekommende, men subjektiv symptom. Et studie viser, at 17-30% i den aktuelle befolkning mindst én gang har oplevet svimmelhed, hvor det påvirker daglige aktiviteter. Symptomerne er oftest invaliderende og forbundet med nedsat funktion og livskvalitet, risiko for fald, samt øget morbiditet og mortalitet.
Det er en voldsomt invaliderende svimmelhedssygdom karakteriseret ved svimmelhedsanfald, tinnitus, svingende hørelse og propfornemmelse. Borgere med Menière rammes af ikke-varslede svimmelhedsanfald. 

Livskvaliteten reduceres, da de har svært ved at fastholde et arbejde og ofte sygemeldes. Frygten for et nyt anfald gør også, at de ofte ikke interagerer i sociale relationer. Sygdommen har stor indflydelse samfundsøkonomisk pga. sygemeldinger/førtidspension og mange kontakter med sundhedsvæsenet.

Der er mange teorier om mulige behandlingsformer, og dermed et stort behov for at teste behandlingerne, for at opnå større viden om sygdommen diagnostisk og behandlingsmæssigt. Samtidig er der interregionalt stor forskel på antallet af diagnosticerede. 
Sverige har 10 gange så mange diagnosticerede som Danmark, men vi kender ikke årsagen til denne store ulighed. Desto klogere vi bliver på sygdommen, desto klogere bliver vi på ulighederne. Derfor er der brug for et forbedret vidensgrundlag og mere samarbejde på tværs af Øresund.

Med et overordnet fokus på at udligne de regionale uligheder og udføre mere personspecifik behandling på sigt, er målet med brobyggerprojektet at få mere viden om Menières sygdom ved at opbygge et forskningsnetværk i programregionen, så der kan skabes en mere evidensbaseret tilgang til diagnose og behandlingsmetoder.

Menière er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69