Gå til indhold

Innosleep

Se kontaktoplysninger
Projektet vil sikre lige adgang til behandling for borgere med søvnapnø og optimere udredning og behandling via innovativ sundhedsteknologi.

Søvnapnø er en alvorlig kronisk lidelse, hvor patienter pga. forsnævringer i luftvejene oplever mange langvarige natlige vejrtrækningspauser (apnøer), som medfører afbrudt søvn og risiko for en lang række alvorlige følgesygdomme, nedsat livskvalitet og trafikulykker. Forekomsten af søvnapnø er stigende i hele verden.

Støtteprogram:  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektløbetid:  1.12.2022 – 30.10.2025

Projektbudget: 502.083 EURO

 

 

InnoSleep er det nye projekt om søvnapnø, mellem danske, norske og svenske partnere, som bygger videre på forskningsresultater og det stærke netværk, som det tidligere projekt Sleep Across Waters har opbygget.

Projektet består af samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og patienter, samt virksomheder der vil sætte turbo på viden om behandling af søvnapnø med fokus på innovative teknologier og patienters individuelle karakteristika.

InnoSleep forventer blandt andet at have udviklet en række teknologiske løsninger til søvnapnøpatienter, som højner patienters og pårørendes livskvalitet. Planen er at udvikle og implementere en standardiseret udredningsplan, som fører til, at flere patienter kommer i en behandling, de er motiverede for at fastholde. Projektet forventer, at langt flere bliver udredt og kommer tidligt i behandling. I samarbejde med patienter ønsker projektet også at udvikle og implementere patientuddannelse, som motiverer søvnapnøpatienter til at fastholde deres livslange behandling.

Det skønnes, at ca. 1 million borgere i ØKS-regionen lider af søvnapnø. Endvidere at kun ca. hver tredje har fået tilbudt udredning og behandling, typisk med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), der virker ved at holde luftvejene åbne under søvn. Af de borgere, der får tilbudt behandling med CPAP, opgiver ca. halvdelen behandlingen, fordi den opleves som en uoverskuelig indgriben i dagligdagen. Det er et problem, da ubehandlet søvnapnø giver høj risiko for følgesygdomme (bl.a. hypertension, atrieflimmer, træthed, depression og slagtilfælde). Hurtigere diagnosticering og behandling vil betyde forbedret livskvalitet for patienter og pårørende, bedre og længere tilknytning til arbejdsmarkedet, øget trafiksikkerhed, og forebyggelse af en lang række følgesygdomme, særligt træthed, hjertekarlidelser og type 2 diabetes.

InnoSleep er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69