Gå til indhold

Bridging Safe Elderly Care

Se kontaktoplysninger
Forskningsprojektet vil, via ny sundhedsteknologi, forbedre sikkerheden i overgange for ældre, multisyge borgere mellem hospital og plejeforløb.
Flere ældre og multisyge

Et stigende antal ældre i befolkningen i Danmark og Sverige medfører flere ældre med sygdom og ikke mindst flere multisyge.

Til gavn for borgere, pårørende og sundhedsvæsenet

Det innovative forskningsprojekt ’Bridging Safe Elderly Care’ vil, via ny sundhedsteknologi, forbedre kommunikationen, kontinuiteten og sikkerheden i overgangen for ældre borgere med multisygdom på og mellem hospital og plejeforløb.

Det dansk-svenske projekt har til formål at reducere hospitals-genindlæggelser og reducere fejl til gavn for både borgere, pårørende samt sundhedsvæsenet.

Vigtig information mistes ved overgange

En del af genindlæggelserne kan undgås, hvis tilstrækkelig og ret information bliver kommunikeret bedre i overgangen fra hospital til kommune/eget hjem eller mellem hospitalsafdelinger. Mangelfuld informationsdeling af sundhedsoplysninger kan føre til fx sygdomsforværringer og komplikationer, fejl i behandling og en længere indlæggelse.

 

Støtteprogram:  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektperiode:  01.10.2023 - 30.09.2026

Projektbevilling: 1.575.229 EUR

Digital løsning til plejepersonalet

I projektet udvikles, i fællesskab med de øvrige partnere, en digital løsning til patientjournal-systemer. Løsningen skal, på en overskuelig måde, sikre tilgængelighed af relevante patientdata/ informationer til plejepersonalet samt give mulighed for at identificere hvilke borgere med multisygdom, der forventes at få et højt forbrug af sundhedsydelser. Det betyder, at vi mere rettidigt kan sætte ind med de rette tiltag, fordi genindlæggelser og ressourcer reduceres.

Danmark og Sverige har sammenlignelige udfordringer

I Danmark indlægges årligt 20% af alle borgere over 65 år. Af dem genindlægges eller genhenvises 20% inden for den første måned på grund af akut forværring af deres sygdomstilstand, mens 20% genhenvises på grund af komplikationer. I Sverige er der gennem en 10-årig periode sket en stigning i antallet af genindlæggelser, så det nu er 28% af indlagte borgere, som genindlægges flere gange i løbet af bare et år.

Bridging Safe Elderly Care er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Staben

Forskningsenheden i Staben

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Ring til os

Enhedschef Søren Tvilsted

Tlf. 21 51 90 69

Tlf. 21 51 90 69