Gå til indhold

Tag erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje

Du har mulighed for at kombinere en klinisk karriere med en akademisk karriere. På erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje får du undervisning, mens du sideløbende arbejder 25 timer om ugen på hospitalet.

Om uddannelsen

Erhvervskandidatuddannelsen I Klinisk sygepleje er en fire-årig kandidatuddannelse svarende til 120 ECTS-point, hvor den studerende arbejder 25 timer per uge i gennemsnit, ved siden af studierne.

Sjællands Universitetshospital ønsker i højere grad at understøtte sygeplejerskers mulighed for at kombinere en klinisk karriere med en akademisk karriere.

Derfor har vi indgået et projektsamarbejde med Syddansk Universitet om etablering af tre hold af erhvervskandidater i klinisk sygepleje, der skal arbejde i klinisk praksis og gennemføre en kandidatuddannelse på deltid over fire år.

Samarbejdet gør det muligt for sygeplejersker at videreuddanne sig ind i klinisk praksis, og bringer samtidig universitetet tættere på vores hverdag. 

Balance mellem uddannelse og praksis

Projektsamarbejdet mellem Hospitalet og universitetet har særligt fokus på bæredygtighed og ledelsesinvolvering. Lederne understøtter mulighederne for, at den kandidatuddannede sygeplejerske kan etablere en balance mellem uddannelsen og arbejdet i praksis, at den studerende tager afsæt i praksisnære problemstillinger og at ansættelsesvilkår efter endt uddannelse er tydelige.

Det betyder også, at de mange sygeplejeforskere, der i forvejen er ansatte på Sjællands Universitetshospital, indgår aktivt i undervisning og vejledning.

Det første hold starter til september 2023

Det første hold af erhvervskandidatstuderende TEKS I starter på Syddansk Universitet i september 2023. Det er den studerende selv, der er ansvarlig for at søge optagelse på studiet på universitetet. 

Projektet er initieret, igangsat, udviklet og gennemføres i et samarbejde mellem afdelinger på Sjællands Universitetshospital og Forskningsstøtteenheden for MVU-ansatte.

Hvordan søger jeg?

Det er den studerende selv, der er ansvarlig for at søge optagelse på studiet på Syddansk Universitet. 

Nøglepersoner på Sjællands Universitetshospital  

Projektet organiseres på Sjællands Universitetshospital af Forskningsstøtteenheden for MVU-ansatte og med en styregruppe bestående af professor Bibi Hølge-Hazelton, som projektejer, chefsygeplejersker Ole Toftdahl Sørensen og Jytte Hykkelbjerg Bruhn, som repræsentanter for ledelsen på Køge og Roskilde, vicedirektør Susanne Lønborg Friis, lektor Marian Christin Petersen, som projektets uddannelses-koordinator og forskningsmedarbejder Line Zacho Borre som projektorganisator.

Relevante links: