Gå til indhold

Gør karriere på Sjællands Universitetshospital

Som ansat på Sjællands Universitetshospital bliver du en del af en pionerånd. Vi tør at gå forrest og gå nye veje for at udvikle og sikre gode patient- og pårørendeoplevelser. Vi uddanner og udvikler vores medarbejdere og forsker i bedre behandling af vores patienter, så vi hele tiden løfter barren for den faglige kvalitet

Studerende - Start din karriere hos os

I et studiejob får du mulighed for at få praksiserfaring i løbet af din studietid. Vi sørger for en tryg og sikker start. Du vil få grundig oplæring og mulighed for supervision. 

Skriv dit praksisfunderede bachelorprojekt i samarbejde med os!

I kataloget kan du få et overblik over forskellige emner og problemstillinger, der kan inspirere og gøre dig nysgerrig på at udvikle egen og vores praksis. Se kataloget her.

Er du nyuddannet?  

Vi gør vi os umage med at tage godt imod nyuddannede nyansatte, så vi sikrer en god start, og at du får en ordentlig oplæring.

Gennem vores onboardingprogram, kurser og faglige netværk sætter vi fokus på overgangen mellem at være studerende til nyansat nyuddannet og mødet med den nye hverdag.

Det er vigtigt at sikre en tryg og god start. Det gør vi gennem hyppig dialog, faglig sparring og tilknytning af mentor.

Værd at vide om ledelse

Ledelse på SUH handler om at skabe følgeskab, motivation og være nærværende for dine kolleger og medarbejdere.

Som leder på Sjællands Universitetshospital er du med til at sætte retning for vores hospital. Vi har et stærkt fokus på udvikling af vores ledere og prioriterer i høj grad udvikling af dine ledelseskompetencer.

Vores ledelsesværdier bygger blandt andet på åbenhed, ordentlighed og involvering. Det kommer til udtryk i vores beslutningsfora, ledernetværk og måden vi samarbejder på tværs af afdelinger og faggrupper.