Gå til indhold

For fagfolk: Rådgivning til læger

Se kontaktoplysninger
Vi tilbyder telefonisk rådgivning til praktiserende læger og sygehuslæger. Kontakt klinikken for aftale.

Henvisning

Der kan henvises fra egen læge, speciallæge eller sygehus. Henvisningen skal sendes elektronisk til Smertecentret, Køge, Lokationsnummer 5790001362331. 3800 E5.0. Telefon 47 32 62 70.

Kriterier for henvisning

 • Patienten skal have en kronisk smertetilstand (sædvanligvis mere end 3 måneder)
 • Patienten skal være diagnostisk afklaret og færdigudredt og færdigbehandlet såvel somatisk som for psykiatriske lidelser (depression, manio - depressiv psykose, skizofreni eller andre lignende lidelser)
 • Patienten skal være motiveret for livsstilsændringer (motion, ud- eller nedtrapning i opioider m.v.)
 • Patienten må ikke have et medicin- eller alkoholmisbrug (cannabis og andre stoffer købt på gaden defineres som et misbrug).

Smertecentret modtager ikke patienter med akutte smerter samt patienter med hovedpine inkl. migræne.

For at visitationen kan blive hensigtsmæssig og rimelig forventer vi, at henvisningen indeholder:

Person relevante data:

 • Navn, adresse og cpr nr.
 • Telefonnumre – stationær/mobil i dagtiden
 • Ved behov for tolkebistand, angiv hvilket sprog for tolkning

Kliniske oplysninger:

 • Henvisningsdiagnose

Kort anamnese med: 

 • Aktuel sygehistorie
 • Kroniske lidelser
 • Objektive fund
 • Tidligere gennemført behandling og hvor det er foregået
 • Resultat af eventuelle gennemførte undersøgelser
 • Patientens aktuelle medicinering (receptpligtig, håndkøb og naturmedicin)
 • Kendt allergi
 • Patientens funktionsniveau

Forhåndstilkendegivelse om patientens prioritet:

 • Korteste ventetid
 • Nærmeste sygehus
 • Ønske om viderehenvisning til eventuelt samarbejdssygehus uden for Region Sjælland
 • Relevant information givet til patienten

Relevante sociale forhold:

 • Bor alene
 • Navn og kontaktoplysninger på pårørende
 • Handicaps

Tydelig angivelse af henvisende læges: Navn, adresse, telefonnummer - evt. akuttelefonnummer samt dato for henvisning.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Køge

Anæstesiologisk Afdeling

Smertecentret

Blå Fløj R1, 1. etage

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Se kort

Find vej til Sjællands Universitetshospital, Køge

Ring til os

Telefontid
Mandag til torsdag kl. 08:00 til 15:00 fredag kl. 08:00 til 14:30

Ring i god tid, hvis du er nødt til at melde afbud!
Så kan vi indkalde en anden patient og undgå lange ventelister.

Skriv til os

Øvrig information

Smertelindring