Gå til indhold

Tværfagligt Smertecenter

Se kontaktoplysninger
Behandling af vedvarende smerter, som påvirker dagligdagen i svær grad.Smertecentret

Vi behandler mennesker med kroniske smerter, som har stor indflydelse på deres hverdag.

Målgruppe for Smertecentret

Patienter med kroniske smerter, hvor tilstanden er ledsaget af komplekse (fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle) problemstillinger. For henvisende læge se nedenfor.

Medicinbestilling

Recepter på medicin udskrevet i Smertecentret bestilles hos sekretæren. Medicinen kan hentes på apoteket den efterfølgende dag. Udstedelse af recepter på afhængighedsskabende medicin (f.eks. morfin og morfinlignende præparater) sker ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning.

Spørgsmål om konsultationstider skal stilles til sekretæren i telefontiden.

Ventetid på at komme i behandling

Vi har desværre ventetid for patienter med kroniske smerter, men der er mulighed for at blive viderehenvist til behandling i privat regi i henhold til den gældende behandlingsgaranti.

Læs mere på venteinfo.dk

Smerter​

Kroniske smerter

I Smertecentret hører vi hyppigt, hvordan daglige smerter påvirker mulighederne for, hvordan man får sin hverdag til at fungere. Har du en kronisk smertetilstand, kan du måske opleve, at smerterne har indflydelse på dit humør, dit energiniveau og din koncentrationsevne.

Årsagerne til smerterne kan være tydelige, som når de opstår som følge af sygdom eller en skade. De kan også være uklare, forstået sådan, at det ikke er muligt at finde en god forklaring på, hvorfor smerterne er opstået.

Kroniske smerter sammenlignes ofte med akutte smerter, selvom det ikke er hensigtsmæssigt, for der er en klar forskel:

Akutte smerter skal advare om, at der er noget galt. Smerterne opstår oftest i forbindelse med, at der er "sket noget et sted i kroppen" f.eks. at man har slået sig, skåret sig, brændt sig eller har en infektion. Foruden smerterne kan der være blå mærker, varme og hævelse, og symptomerne går ofte væk af sig selv eller efter den rigtige behandling.

Kroniske smerter, er smerter, der varer længere tid end forventet, og har ikke samme advarende formål som akutte smerter. Smerterne opleves oftest som meningsløse.

Målet med behandlingen

De fleste mennesker med kroniske smerter, har prøvet flere slags behandlinger, inden de henvises til et smertecenter. De har et stort ønske om at blive smertefri, hvilket er forståeligt, men desværre kun sjældent er en mulighed.

I Smertecentret foregår behandlingen i tæt samarbejde med dig. Vores overordnede mål er, at den enkelte patient erkender og accepterer smerter som et livsvilkår, og benytter mestringsstrategier, der medfører, at livet tackles på konstruktiv vis på trods af smerter, således, at der opnås størst mulig livskvalitet.

Mestringsstrategier handler om, hvordan man håndterer det, der udfordrer en, og som man finder svært. Det tager tid at lære at mestre en dagligdag med smerter og det kræver indimellem mod, at bryde gamle rutiner og afprøve noget nyt.

Du er den, der bedst ved, hvordan smerterne og behandlingen påvirker dig og dit liv. Derfor har din aktive medvirken stor betydning for, at du får et så godt behandlingsforløb som muligt.

Forløbet i Smertecentret

Første gang du kommer, vil du blive mødt af en læge. Herfra vil vi, i tæt samarbejde med dig, planlægge hvilke af vores behandlingstilbud, du kan have gavn af. Vi opfordrer dig til at tage en pårørende med til konsultationerne, hvis det er muligt.

Til dig som er pårørende

Efter 1-2 ambulante besøg hos læge og sygeplejerske vil smerteteamet, i tæt samarbejde med dig vurdere, hvilke af vores behandlingstilbud du kan have gavn af.

Det kan f.eks. være konsultation ved vores fysioterapeut, psykolog eller ved sygehusets socialrådgiver. Det kan også være, at vi vil foreslå, at du kommer i et af vores holdbehandlingstilbud.

Kursus i smertehåndtering​

Gruppepsykologisk smertehåndtering (GPS)

Hvis der er nogle helt særlige udfordringer i din situation, der betyder, at flere fagpersoner er involveret i dit forløb, kan der, hvis du accepterer det, planlægges fælleskonsultationer med f.eks. læge, socialrådgiver og sygeplejerske.

Smertefysiologi og smerteforståelse (Hybrid hold)

Vores behandlingstilbud evalueres og udvikles løbende. Din kritik er derfor velkommen, uanset om den er positiv eller negativ.

Hvis vi er ved at afprøve en ny behandlingsform, kan det være, at vi spørger dig om du har lyst til at deltage i et projekt. Du er selvfølgelig altid velkommen til at sige nej tak, og det vil på ingen måde få konsekvenser for dit øvrige forløb i Smertecenteret.

Kurser uden for Smertecenterregi

Adskillige kommuner, regioner og patientorganisationer tilbyder kursus/uddannelse til mennesker, der ønsker at lære at leve med kronisk sygdom. Der er udarbejdet et kursus tilpasset mennesker med kroniske smerter, der hedder "Lær at tackle kroniske smerter". Kurset tager udgangspunkt i, at den enkeltes egen indsats og håndtering af tilstanden er af stor betydning for effekten.

Formål og indhold findes på:

Patientuddannelse.info

Læs mere om håndtering af smerter.

Links til pjecer og relaterede foreninger

Læs mere om håndtering af smerter

Tilsynsrapport Tværfagligt Smertecenter, Sjællands Universiteteshospital, Køge

For fagfolk: Rådgivning til Læger

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Køge

Anæstesiologisk Afdeling

Smertecentret

Blå Fløj R1, 1. etage

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Se kort

Find vej til Sjællands Universitetshospital, Køge

Ring til os

Telefontid
Mandag til torsdag kl. 08:00 til 15:00 fredag kl. 08:00 til 14:30

Ring i god tid, hvis du er nødt til at melde afbud!
Så kan vi indkalde en anden patient og undgå lange ventelister.

Skriv til os

Øvrig information

Smertelindring