Gå til indhold

Hospitalet i tal

Udvalgte nøgletal fra 2022. Find blandt andet tallene på antal af patienter, sengepladser og personale.

Sjællands Universitetshospital (SUH) er primært lokaliseret på matrikler i Køge og Roskilde, men varetager også funktioner på flere af regionens øvrige sygehuse. 

Tallene dækker over al aktivitet, som varetages af Sjællands Universitetshospital.

 

Aktivitet

Unikke patienter 315.965
      Ekskl. billeddiagnostik 195.123
Indlagte patienter (forløb) 69.029
Gennemsnitlig liggetid, dage 2,49
Ambulante besøg (eksklusivt røntgenbesøg) 671.106
Heraf akut ambulante kontakter (fx skadestuebesøg) 46.224
Virtuelle kontakter (telefon-, e-mail- og videokonsultationer)  187.854
Operationer

99.634

     Heraf skopier 33.008
Fødsler

1.989

​Normerede senge

595

 

Økonomi

Nettobudget i mia. kr. 4,07

 

Medarbejdere

Ansatte

5.875

Årsværk

4.870    

    Heraf  

Plejepersonale

2.712

Læger

962

                    

 

 

 

 

                         

 

Månedslønnede i december måned 2022

Tallene er inklusiv barsler og løntilskud.

Antal ansatte fordelt efter stillingsbetegnelser

Bioanalytikere 541
Diverse personale 824
Elever 59
Ergoterapeuter 33
Fysioterapeuter 80
Jordemødre 68
Lægesekretærer  526
Overlæger 438
Radiografer 261
Sygehjælpere/SOSU-assistenter 339
Sygeplejersker 1871
Teknisk personale 28
Yngre læger 729
Total 5797