Gå til indhold

Hospitalets administrative stab

Stabens fornemmeste opgave er at understøtte hospitalets øverste ledelse og de kliniske afdelinger bedst muligt med vores administrative faglighed i såvel udviklings- som driftsopgaver.

Vision for Stabens arbejde 

Staben har en vision om at levere den bedst mulige administrative understøttelse af Sjællands Universitetshospital, således at hospitalets afdelinger og ledelse kan levere behandling, forskning og uddannelse til borgerne i Region Sjælland på det bedste administrative grundlag.

Vi udfører vores opgaver i tæt og givende samspil med både vores kollegaer og ledelse på SUH og resten af regionens virksomhedsområder.

Vi er en konstruktiv medspiller i dialogen med regionshuset om de politiske ønsker for udviklingen af sygehusvæsnet i regionen og på SUH, og vi bidrager til regionale administrative opgaver og udvikling, hvor det ønskes.

Vi vil være en arbejdsplads, hvor det er muligt at gøre en forskel for sygehusets patienter, borgere og medarbejdere ved at spille ind med vores viden og kompetencer.

Vi arbejder med og udvikler en professionel administration, der er præget af ordentlighed og nytænkning, trivsel og godt kollegaskab i hele organisationen

Stabens arbejdsområder
Staben varetager opgaver inden for følgende områder:

  • Strategi
  • Analyse
  • Udvikling
  • Presse og kommunikation 
  • Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 
  • Økonomistyring 
  • Planlægning 
  • Human resources (HR) og arbejdsmiljø 
  • Patientadministrative opgaver 

 

Den administrative Stabs enheder og ledere 

 

Stabens øverste chef

 

Stabschef Marie Rønde

E-mail: mrond@regionsjaelland.dk  

Enheder

 

Analyse, Udvikling og Lægeuddannelse – AUL

Enhedschef Silas Østergren Skovsbo

E-mail: silsk@regionsjaelland.dk

 

Digitalisering, Henvisning og Tværgående Samarbejde - DHT

Enhedschef Anne Hune Gjerrild

E-mail: ahgj@regionsjaelland.dk 

 

Forskningsenheden i Staben

Enhedschef Søren Stig Tvilsted

E-mail: sotv@regionsjaelland.dk 

 

Kvalitet

Enhedschef Mikala Josefine Krøll (barsel – retur uge 43)

E-mail: mjpo@regionsjaelland.dk 

 

Konstitueret Enhedschef Dorthe Døhl

E-mail: dopo@regionsjaelland.dk 

 

Patientservice, Beredskab og Administrativt IT - PBA

Enhedschef Anne-Lotte Fritzel

E-mail: afr@regionsjaelland.dk 

 

Strategi og Plan

Enhedschef Jesper Myrup

E-mail: jemy@regionsjaelland.dk 

 

SUH Ressourcer

Enhedschef Nettie Vindahl Vind 

E-mail: netn@regionsjaelland.dk 

 

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Den administrative stab

Lykkebækvej 2

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 56 63 15 00

Tlf. 56 63 15 00