Gå til indhold

Læger og sygeplejersker undersøger oftere mulighed organdonation

Fra 50 til mere end 100. På tre år har personalet på sygehusene i Region Sjælland fordoblet antallet af gange, de undersøger, om en patient med en dødelig hjerneskade er mulig organdonor.
Organdonationskoordinator Lisbeth Bjerre.

Patienten havde registreret sig som donor, inden han fik en dødelig hjerneskade. Han var rask og ikke-ryger. Hans lunger, hjerte, lever og nyrer kan derfor redde mennesker på venteliste til transplantation. Hvis sygehuspersonalet får undersøgt, om organdonation er en mulighed, inden det er for sent.

Det gør læger og sygeplejersker på regionens sygehus oftere end for få år siden. Faktisk mere end dobbelt så ofte som før. Hvor det i 2019 blev undersøgt ved cirka 50 relevante patienter, var det i 2022 mere end 100 gange.

Med cirka 460 patienter der på landsplan venter på et nyt organ, kan det være en vigtig fremgang.

- Det er rigtig flot, at vi har løftet os så meget. Jeg mærker et stort engagement og et ønske om at forbedre sig ude på sygehusene, og resultaterne viser, at det er lykkedes. Det er rigtig godt gået og kan være med til at redde liv, siger Lisbeth Bjerre, der er organdonationskoordinator i Region Sjælland.

Mulige organdonorer identificeres

Efter politisk prioritering ansatte Region Sjælland i 2020 sin første organdonationskoordinator - med det formål at øge sygehuspersonalets bevidsthed om, hvilke patienter, der er mulige organdonorer.

Gennem de seneste år har Lisbeth Bjerre set en stor fremgang. For når der undersøges mere, findes de relevante patienter også.

I 2022 var det kun tre relevante patienter, hvor sygehuspersonalet ikke fik undersøgt muligheden for organdonation, mens det i 2019 var 23.

På vej mod år med flere organdonorer

Effekten mangler endnu at slå tydeligt igennem på antal organdonorer. 2021 var et år med mange organdonorer på landsplan, og også i Region Sjælland. 2022 var på niveau med tidligere år.

Indtil videre er der i 2023 flere organdonorer fra Region Sjælland, end der var både i hele 2019, 2020 og 2022.

- Vi er ikke ude på at overtale hverken pårørende eller patienter til organdonationsforløb, men vi skal sikre, at de patienter eller pårørende, som ønsker organdonation, også får mulighed for det. Det skylder vi dem, der tager stilling, siger Lisbeth Bjerre.

I tallene for Region Sjælland indgår både de patienter med adresse i Region Sjælland, som er blevet organdonorer på Rigshospitalet og dem, hvor selve organudtagningen er foregået på et af Region Sjællands sygehuse.

338 patienter på tværs af hele landet fik i 2022 nyt organ. Borgere kan på sundhed.dk tage stilling til organdonation.

 

Fakta

  • Undersøgelse af om en patient er organdonor: Der skal ringes til transplantationskoordinaterne på Rigshospitalet, når sundhedspersonalet i Region Sjælland skal finde ud af, om en patient er mulig organdonor. Det er nemlig ikke en del af patientens journaloplysninger, om der er taget stilling til organdonation. I stedet ligger Rigshospitalet inde med den information om borgerne i Region Sjælland. Region Sjælland har registreret, hvor ofte der er taget kontakt til Rigshospitalet i den forbindelse.
  • Flere bliver organdonorer: Selv om Region Sjælland, hvis man ser bort fra et rigtig godt 2021, antalsmæssigt er på niveau med årene før, regionen fik en organdonationskoordinator, udgør Region Sjællands bidrag til det samlede antal organdonorer mere, end i årene før indsatsen gik i gang.

  • Kun patienter med en svær og dødelig hjerneskade, hvor videre behandling med henblik på overlevelse er udsigtsløs, kan blive organdonorer.