Gå til indhold

Første dansker behandlet med bakteriofagterapi - resultaterne er positive

Antibiotikaresistens er af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udpeget til at være en af de største trusler mod verdensbefolkningens sundhed. Den første dansker har nu prøvet en ny behandling, som måske kan hjælpe på det problem.
Christian Thomas Brandt, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, og Andreas Ronit, 1. reservelæge samme sted. Foto: Helena Vestergård Andersen.

Søge om tilladelse

På Sjællands Universitetshospital stod man for nogle måneder siden med en patient, der havde en kompliceret infektion med en multiresistent bakterie, der havde sat sig langs patientens kunstige legemspulsåre.

Det viste sig efter langvarig behandling, at antibiotika alene ikke kunne få bugt med infektionen. Derfor besluttede lægerne på Infektionsmedicinsk Afdeling at ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at anvende bakteriofagterapi.


- Trods langvarig behandling med forskellige antibiotika havde vi ikke held med at behandle patientens infektion. Vi stod så at sige med ryggen mod muren, og efter grundige overvejelser og konference med kolleger fra vores Mikrobiologiske Afdeling valgte vi at supplere den antibiotiske behandling med bakteriofagterapi, fortæller Andreas Ronit, 1. reservelæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Virus

Bakteriofager er virus, som inficerer de bakterier, der er skyld i patientens infektion, og dræber dem. Den første dansker til at få behandlingen er 82-årige Leif Geckler, og resultaterne er positive.


- Inden vi begyndte med bakteriofagterapi, fandt vi multiresistente bakterier i Leif Gecklers blod gentagende gange efter langvarig antibiotikabehandling. Men efter, vi har givet langvarig antibiotika og fagterapi sammen, så har vi ikke fundet de bakterier igen, siger Andreas Ronit, og tilføjer, at behandlingen samtidig har været bivirkningsfri.


Leif Geckler kan i dag nøjes med at få antibiotika i pilleform for at holde bakterierne i hans blod nede. Da han sideløbende med behandlingen også har fået antibiotika, kan det ikke fastslås, om bakterierne er væk på grund af kombinationen af de to behandlinger eller udelukkende på grund af bakteriofagerne.


Behandling og effekt af bakteriofagterapi

Generelt er bakteriofagterapi et felt, hvor der mangler evidens. Derfor er yderligere forskning afgørende, og flere lande er også allerede i gang med at forske i området.


- Vi ser i dag en stigende forekomst af komplicerede infektioner, herunder infektioner med multiresistens, som kan være svære at behandle. Så vi har brug for at finde nye måder at behandle patienterne på. Og netop den manglende effekt fra antibiotika var årsagen til, at vi søgte om tilladelse til at behandle den første dansker med bakteriofager, siger Christian Thomas Brandt, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.


Den første patient er da også selv taknemmelig for den behandling, han har fået.


- Jeg synes egentligt, det er meget interessant at være med til. Jeg sagde spontant Ja, det er jeg helt med på. Jeg gjorde mig ikke nogen som helst betænkeligheder. Det er et meget stort apparat, der er sat i gang bare for mig, det er utroligt, siger Leif Geckler.


Selvom resultaterne med at bekæmpe multiresistente infektioner er positive, understreger ledende overlæge Christian Thomas Brandt, at bakteriofagterapi ikke er en behandlingsform, som kan erstatte antibiotika.