Gå til indhold

Sundhedsadministrativ koordinator (lægesekretær)

Kan du lide struktur og overblik - og trives du med at have kontakt til mange mennesker i din hverdag? Så er den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator måske noget for dig

Bliv Sundhedsadministrativ koordinator

Den sundhedsadministrative koordinator på Sjællands Universitetshospital er det centrale bindeled mellem patienten og sundhedsvæsenet, som bidrager til den tværfaglige koordinering, et professionelt og højt informations- og kommunikationsniveau både mundtligt, skriftligt og telefonisk og er ansigtet udadtil.

Den sundhedsadministrative koordinator har styr på patientrettighederne i forhold til udredningsret, behandlingsgaranti og maksimale ventetider samt sundhedsjura i forhold til tavshedspligt, aktindsigt, indhentning og videregivelse af oplysninger, klager samt fuldmagter.

De sundhedsadministrative koordinatorer deltager aktivt i forbedring af patientforløb og hospitalets udvikling med vores viden, koordinering og systematik.

De sundhedsadministrative koordinatorer er de bedste til sundheds-IT og bidrager til digitale løsninger, til korrekt og tidstro registrering af patientdata og statistiske data samt illustrationer af data, der understøtter hospitalets krav i forhold til økonomi, kvalitet, viden, forskning og udvikling.

Patienterne er altid udgangspunktet i de sundhedsadministratives kerneopgave og derfor er vi medansvarlige for at holde os fagligt opdateret og tilegne os ny viden samt at bidrage til uddanne kommende kolleger.

Uddannelsen

  • Du er studerende på Professionshøjskolen Absalon hvor du læser en erhvervsakademi uddannelse til Sundhedsadministativ koordinator.
  • Uddannelsen tager 2,5 år og du er berettiget til at få SU.
  • I løbet af uddannelsen får du viden om blandt andet jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data.
  • Under uddannelsen skal du i praktik i 30 uger, fordelt på to perioder af 10 og 20 ugers varighed, hvor du får indblik i arbejdet som sundhedsadministrativ koordinator. Du kan ønske at komme i praktik på en af afdelingerne på Sjællands Universitetshospital. 
  • Du har mulighed for at blive ansat i studiejob under uddannelsen

Uddannelsen på Sjællands Universitetshospital

Uddannelsens grundlæggende opbygning

Uddannelsen er bygget op om følgende 5 faglige kerneområder:

  1. Administration og koordinering
  2. Jura
  3. Sundhed og sygdom
  4. Kommunikation
  5. Teknologi og data.

Uddannelsens konstituerende elementer udgøres af 16 fagelementer, herunder to praktikperioder og et afgangsprojekt på sammenlagt 150 ECTS.

Du kan komme i praktik i 10 uger på  1. semester og i 20 uger på 4. semester på Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.

Vi råder over praktikpladser i hele regionen, og du vil derfor også have mulighed for at være i Næstved, Slagelse, Holbæk og Nykøbing.

I din praktik lægger vi vægt på, at uddannelse foregår i et trygt og rummeligt læringsmiljø, hvor du som studerende føler dig værdsat og som en del af vores praksisfællesskab.

Nøglepersoner på Sjællands Universitetshospital  

Du vil møde engagerede og erfarne vejledere, ledende lægesekretærer og andre kollegaer, og vi vil sammen gøre vores bedste for at støtte dig på vejen til at blive en dygtig sundhedsadministrativ koordinator, så du kan varetage de opgaver, du vil møde i fremtidens sundhedsvæsen.

Du vil modtage introduktionsmateriale på praktikportalen fra den afdeling, hvor du skal i praktik samt praktisk information om blandt andet mødetid og sted.

Under din praktik bruger vi ”Uddannelsesplanen” – et dokument du får udleveret, når du begynder (du finder det også på Praktik Portalen). Planen guider dig igennem din praktik, sammen med din vejleder og understøtter, at du kan arbejde med dine læringsmål.

Det særlige uddannelsesmiljø på Sjællands Universitetshospital 

Sjællands Universitetshospital er et ambitiøst og levende uddannelsessted i rivende udvikling, hvor uddannelse og vejledning er en kerneopgave. Derfor kan du se frem at møde engagerede vejledere samt forskellige læringsmetoder og du vil opleve, at det tværprofesionelle samarbejde er en vigtig del af dit praktikforløb.

Vi understøtter innovative læringsmiljøer og læringsmuligheder til studerende.

Du kan blandt andet se frem til en spændende temaeftermiddag om ”Driften af et hospital” samt deltagelse i ”Refleksions Forum”, som er en dag, hvor vi har fokus på sammenhæng mellem praksis og teori, og hvor du har mulighed for at arbejde med praktiklæringsdokumentet sammen med dine medstuderende.