Gå til indhold

Godkendelse af forskningsprojekt

Før du kan gå i gang med dit forskningsprojekt, kræver det en godkendelse af din afdelingsledelse.

Godkendelse

På det interne net (D4) beskriver en retningslinje proceduren for godkendelse trin for trin. Retningslinjen henvender sig således til forskere, afdelingsledelser og det administrative personale.

I retningslinjen findes link til anmeldelsesblanketter, alt efter om det er forskerinitieret, sponsoreret eller overflytning af din forskning. Blanketterne rummer information om den formalia, der går forud for godkendelsen. Fælles for den vedlagte dokument ved blanketterne er protokoller, godkendelser/anmeldelser m.v., men for sponsoreret forskning skal du f.eks. huske at indregne overhead i dit budget. 

Det er ikke tilladt at oprette private projektkonti i pengeinstitutter til bevillinger, som vedrører arbejdet på Sjællands Universitetshospital.

På Region Sjællands hjemmeside finder du også et overblik over forskningsstøtte (jura, videnskabsetisk, kommercialisering m.v.).

 

Om kvalitetsprojkter

Drejer dit projekt sig om et kvalitets- eller forbedringsarbejde, skal du følge denne retningslinje. Du finder skema i afsnit 4.3.1, som skal sendes til suh-kvalitet@regionsjaelland.dk.

Forsknings- eller kvalitetsprojekt?


Forskning er en planlagt aktivitet beskrevet i en forskningsprotokol for systematisk at erhverve viden om f.eks. sygdommes opståen, forebyggelse, diagnostik og behandling. Forskning forventes at kunne være til gavn også uden for organisationen, hvor projektet udføres. Det skaber evidens for det undersøgte uafhængig af geografisk kontekst. Videnskabelig metode anvendes ud fra en specifik hypotese. Resultaterne formidles typisk i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, og projekterne er ofte finansieret eksternt.

Kvalitetsprojekter (kvalitetssikring eller kvalitetsudvikling) er at sikre eller udvikle og forbedre kvalitet i patientbehandlingen. Kvalitetsprojekter er derfor tæt på almindelig drift og giver viden lokalt i organisationen om kvaliteten af det undersøgte. Det primære formål med undersøgelsen er ikke i sig selv at erhverve viden om sygdommes opståen mv., der kan generaliseres, men f.eks. at undersøge opnåede behandlingsresultater for en given gruppe, afklare om der leves op til faglige standarder og/eller hvordan man kan gøre tingene bedre.
Der vil ofte være tale om retrospektive eller observerende prospektive undersøgelser, hvor der ikke interveneres eller på andre måder ændres på behandlingen m.v. med undersøgelsen. Kvalitetsprojekter har ofte ikke en specifik hypotese og er ofte finansieret af egen organisation/afdeling. Formidling af resultaterne er typisk i form af en intern rapport, men kan også publiceres.


 

Kontakt