Gå til indhold

Organisering - oversigt

På Sjællands Universitetshospital (SUH) beskæftiger afdelinger, stab og forskningsstøtteenheder sig med forskning på forskellig vis.

Få et overblik over, hvordan forskning er organiseret på SUH:

Forskning på SUH - Find vej 

 

Universitetsfunktion

Som universitetshospital samarbejder SUH med Københavns Universitet, hvor hospitalet bl.a. deltager i uddannelsen af de kommende læger. Derudover samarbejder SUH med Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Forskningscenter RISØ om forskningen inden for sygepleje og andre fagområder. Region Sjællands Fagbibliotek samarbejder med universitetsfunktionen. Biblioteket har adgang til bøger, opslagsværker og tidsskrifter - trykte såvel som elektroniske og en række sundhedsvidenskabelige databaser.

SUH har fokus på forskning inden for alle faggrupper. Forskning og udvikling inden for sygeplejen, fysioterapien og de øvrige mellemlange videregående uddannelser er i vækst og omfatter en lang række aktiviteter.

 

Forskningsansættelse

Forskningsområdet udvikles løbende på SUH, og nye lektorater kommer til. Det er i samspil mellem de enkelte afdelinger og forskerne på SUH, at der udvikles nye undervisningslektorater, forskningslektorater eller kliniske professorater.
For forskere tilknyttet Københavns Universitet er det afdelingsledelserne, der igangsætter processen i dialog med den koordinerende professor og den lægefaglige vicedirektør. For forskere tilknyttet Syddansk Universitet er det MVU-Forskningsstøtten, der understøtter processen.