Gå til indhold

Innovations på SUH

På Sjællands Universitetshospital udspringer innovation af problemstillinger i den kliniske hverdag, der hvor vi møder patienten. Ved at tænke innovativt skaber vi rammerne for bedre pleje og behandling til gavn for medarbejdere og patienter.

Innovationsråd

For at styrke innovationsmiljøet på SUH er der nedsat et Innovationsråd. Rådet har til formål at samle personer, som arbejder med innovation rundt om på SUH og derved styrke netværk omkring forskellige innovationsprojekter, som løbende er i gang.

Innovationsrådet ledes af vicedirektør Helle Gaub og består af i alt 18 medlemmer, som primært er kliniske medarbejdere på SUH og repræsentanter for uddannelsesinstitutioner på Sjælland og kommunerne.

Rådet har en overordnet, rådgivende funktion på innovations‐ og teknologiområdet i forhold til sygehusledelsen. Rådet mødes 4 gange årligt og behandler emner inden for innovation i bred forstand.

 

Hvad kan vi gøre for dig?

Medlemmerne i innovationsrådet har interesse for og erfaring med innovationsprojekter på SUH eller hos vores samarbejdspartnere.

Vi kan hjælpe dig videre med idéudvikling, henvisning til fonde og kontakt til forskellige firmaer og organisationer, som vi samarbejder med innovation om.

Du tager kontakt til Innovationsrådet ved at skrive til stabsmedarbejder Morten Eiersted på meie@regionsjaelland.dk

 

MatchPoint

En gang årligt igangsætter rådet en innovationsproces kaldet MatchPoint, der strækker sig over 3-6 måneder.

MatchPoint begynder typisk før sommeren, hvor ansatte opfordres til at henvende sig til rådet med problemstillinger ud fra et nærmere fastlagt tema fra Innovationsrådet. Herefter udvælges de bedste problemstillinger, der sættes sammen med forskellige fagligheder på møder efter sommerferien for igennem en proces at kåre det bedste problem men også for inddrage forskellige perspektiver til løsning af de andre problemstillinger, der meldes ind. Vinderen af MatchPoint får 100.000 kr. til udvikle videre på en løsning til problemet.

Tidligere MatchPoint har hjulpet forskellige projekter på vej, f.eks. pen til afføringsprøve fra sengeleje og lejringspude for forbedret vejrtrækning.