Gå til indhold

Reduktion af muslingeben

Se kontaktoplysninger
Indgrebet medfører ingen ændringer i næsens udseende eller blivende ændringer af lugtesansen.

Reduktion af muslingeben

Du er blevet henvist til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdelng mhp. reduktion af næsens muslingeben for at bedre vejrtrækningen gennem næsen.

Den henvisende læge har vurderet, at bedring af vejrtrækningen gennem næsen vil kunne opnås ved reduktion af muslingeben. Vi har derfor booket dig til en kombineret undersøgelses- og behandlingstid i vort ambulatorium, hvor vi både vil undersøge dig i næsen og i samme konsultation udføre behandling af muslingebenene i lokalbedøvelse.

Det hænder, at vores vurdering ikke er den samme, som den henvisende læge. I tilfælde heraf, tager vi en snak om det og planlægger en evt. anden behandling, når du møder.

Du skal som udgangspunkt afsætte 60 minutter til konsultationen.

Lidt om næsens muslingeben

Næsemuslingerne er små fremspring i næsen, som ved vejrtrækning renser og fugter luften, inden den når lungerne. Hver næsemusling består inderst af knogle og yderst af en fugtig slimhinde. Mellem slimhinden og knoglen er et underliggende lag væv med en rig blodforsyning, som holder næsen varm og fugtig. Ved infektion, allergi og irritation kan dette underliggende lag hæve og blokere for luftpassagen i næsen. Ved manglende effekt af daglig steroidnæsespray kan man foretage en kirurgisk reduktion af næsemuslingerne.

Submukøs reduktion af næsemuslingen er en procedure, hvor en probe (et tyndt, nåle-lignende instrument) indføres i næsemuslingen. En maskine udsender via proben energi i næsemuslingens væv, som omdannes til arvæv, hvormed det skrumper. I den efterfølgende ophelingsperiode skrumper næsemuslingen i størrelse, så luften bedre kan passere gennem næsen. Nogen vil have langvarig effekt af indgrebet, imens andre ikke oplever stor/tilstrækkelig effekt.

Indgrebet medfører ingen ændringer i din næses udseende eller blivende ændringer af lugtesansen.

Figur af næse
Reduktion af muslingeben
Her skal Maxillofacial logoet være i stedet
Illustration af indgrebet. På billedet ses den hævede næsemusling med proben halvvejs indført.
Figur af et muslingeben
Illustration af indgrebet. På billedet set forholdene efter indgrebet med genoprettet luftpassage.

Forløb

Ca. en time inden din tid, anbefaler vi, at du tager 1 g Paracetamol (Panodil, Pamol el. lign.) og 400 mg Ibuprofen, med mindre du ikke kan tåle det. 

Efter ankomst til Øre-, Næse- og Halskirurgisk Ambulatorium i R-fløjen, stueetagen, på Sjællands Universitetshospital, Køge, skal du tjekke ind på standerne i venteområdet og holde øje med skærmene.

Når det er blevet din tur i programmet, vil du blive kaldt ind til en ambulatoriestue via info-skærmene.

På ambulatoriestuen vil du blive taget imod af en øre-næse-halslæge og en sygeplejerske. Læge undersøger din næse og vil som undgangspunkt tilbyde dig behandling i lokalbedøvelse. Hvis I sammen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre indgrebet, vil du få skrevet journal og vi drøfter andre muligheder for behandling.

________________________________

Selve indgrebet

Når du er ankommet på undersøgelsesstuen, og I er blevet enige om at gennemføre indgrebet, vil en læge anlægge lokalbedøvelse i din næse. Du vil først få anlagt gaze vædet i lokalbedøvelse i næsen. Efter ca. 10-15 minutter fjernes gazen, og herefter anlægger lægen en lille mængde lokalbedøvelse direkte ind i næsemuslingen med en kanyle.

Når virkningen af lokalbedøvelsen er indtrådt, vil du ikke længere kunne mærke smerter i det bedøvede område. Selvom næsen er bedøvet, kan du fortsat mærke berøring, og indgrebet kan derfor godt føles ubehageligt. Ved utilstrækkelig bedøvelse, kan yderligere lokalbedøvelse anlægges.

________________________________

Efter indgrebet

Når indgrebet er overstået, skal du tage plads i vores venteområde. Vi anbefaler dig at blive 15-30 minutter i tilfælde af, at du skulle føle dig dårlig eller få næseblod. Herefter må du tage hjem, så snart du føler dig klar.

Indgrebet kræver ikke nogen efterfølgende sygemelding, men vi anbefaler tre dage uden hård fysisk aktivitet. 

De første 3-6 uger efter indgrebet kan du føle dig tæt i næsen og have en del skorper. I denne periode må du ikke pudse næse, og vi anbefaler daglige saltvandsskylninger af næsen.

Vi anbefaler, at du bliver kontrolleret hos din praktiserende øre-næse-halslæge 9-12 uger efter indgrebet.

________________________________

Medicin

Det er ikke nødvendigt at holde pause med blodfortyndende medicin.

Indgrebet kræver ingen øvrige ændringer i din medicin.

Inden indgrebet kan du med fordel købe smertestillende medicin i håndkøb (vi anbefaler Paracetamol og eventuelt Ibuprofen). 

Kun få patienter har brug for smertestillende medicin efter indgrebet. Hvis du har brug for smertestillende medicin, anbefaler vi håndkøbsmedicin i form af Paracetamol og eventuelt Ibuprofen.

_______________________________

Eventuelle komplikationer/risici

Selvom indgrebet foretages med sterile instrumenter, er der en lille risiko for infektion. Kontakt afdelingen, hvis du får feber over 38.5, rødme, hævelse eller tiltagende smerter omkring næsen.

Derudover er der risiko for:

  • Næseblod
  • Tilbagevækst af vævet i næsemuslingen (i hvilket tilfælde behandlingen kan gentages)
  • At du ikke vil mærke nogen forbedring efter operationen

_______________________________

Feber og sygdom

Kontakt os hurtigst muligt på tlf. 47 32 38 00, hvis du har feber eller andre tegn på sygdom i dagene inden operationen. Så kan vi vurdere, om vi skal udsætte operationen. 

_______________________________

Øre,- Næse- og Halskirurgisk Ambulatorium, Sjællands Universitetshospital, Køge, Lykkebækvej 1, Blå Fløj R, 0. etage

 

 

 

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Køge

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling

Lykkebækvej 1

4600 Køge

Se kort

Find vej til Sjællands Universitetshospital, Køge

Ring til os

Mandag til torsdag kl. 9 - 15, fredag kl. 9 - 14.

Tlf. 47 32 38 00

Tlf. 47 32 38 00

Skriv til os

Øvrig information

Operation, anden behandling af sygdomme i ører, næse og hals samt høreapparatsbehandling.