Gå til indhold

Afdelingen som arbejdsplads

Se kontaktoplysninger
Læs om vores værdier og arbejdsmiljø på Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder.

Værdier​

Afdelingen har fokus på nærvær, respekt og professionalisme som væsentlige elementer i samspillet mellem patient, pårørende og personale.

Samarbejde​

Afdelingen samarbejder med en bred vifte af sygehusets øvrige afdelinger. Personalet i afdelingen er organiseret i tværfaglige og monofaglige teams afhængig af opgaver og funktioner. Afdelingen bestræber sig på at leve op til patienters og pårørendes forventninger om behandling og pleje af høj kvalitet, med så stor fleksibilitet som mulig i forhold til den enkeltes ønsker og behov – og til tiden. Dette kræver kompetente medarbejdere med et stort engagement og dermed er fastholdelse og rekruttering af medarbejdere et væsentligt element.

Arbejdsmiljø​

I afdelingen tilstræber vi at have et sundt arbejdsmiljø, hvor blandt andet supervision og sygeplejefaglig vejledning indgår som et tilbud til personalet. Afdelingens sikkerhedsgruppe og MED-udvalg er naturlige omdrejningspunkter for arbejdsmiljøet.

Kompet​enceudvikling og uddannelse

Afdelingen har udarbejdet kompetenceudviklingsplaner for plejepersonalet. Desuden gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler for alle personalegrupper. Afdelingen prioriterer efter- og videreuddannelse af personalet, som eksempler kan nævnes uddannelser på diplom- og masterniveau, samt specialuddannelse i kræftsygepleje.

Udviklingsp​rojekter

I afdelingen har vi generelt fokus på udvikling af behandling og sygepleje relateret til kræftområdet. I vores afsnit for lindrende behandling har vi særligt fokus på tilbud til patienter og pårørende, som kan medvirke til en værdig afslutning af livet. Afsnittet varetager undervisning på nationalt plan. Personalet bidrager med artikler i faglige tidsskrifter og holder oplæg på internationale kongresser, med det formål at formidle resultater af den kontinuerlige udvikling, der finder sted i afsnittet. ​

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder

Vestermarksvej 9, 2.

4000 Roskilde

Se kort

Find vej til Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Ring til os

Onkologisk Sengeafsnit - akut kontakt døgnet rundt

Onkologisk Ambulatorium. Hverdage kl. 9.00 - 15.00

Tlf. 47 32 49 00

Tlf. 47 32 49 00

Palliation - Sekretær. Hverdage kl. 9.00 - 15.00

Tlf. 47 32 50 80

Tlf. 47 32 50 80