Gå til indhold

Patientpanel

Patienters og pårørendes erfaringer og meninger er vigtige for kræftforskningen på Sjællands Universitetshospital.

På Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed på Sjællands Universitetshospital er etableret et Kræftforskningens Patientpanel, hvor patienter og pårørende bidrager med deres viden og erfaringer til vores kræftforskning.

Patienternes og de pårørendes meninger og oplevelser er vigtige, og med Kræftforskningens Patientpanel ønsker vi at inddrage patienters og pårørendes meninger og forslag i udformningen af vores forskningsprojekter.

Patientpanelet mødes ca. fire gange om året, og panelets medlemmer sidder for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Panelet er sammensat så bredt som muligt mht. medlemmernes alder, bopælskommuner og erfaring fra forskellige kræftsygdomme.

Kræftforskningens Patientpanel kan kontaktes på email: kraeftpatientpanel@regionsjaelland.dk