Gå til indhold

Sammenslutningen af Kræftafdelingeri Region Sjælland

Se kontaktoplysninger
SKA formidler den nyeste viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Region Sjælland på tværs af MDT-konferencerne og i sundhedsvæsnet generelt.

SKA’s formål er at understøtte udviklingen af det multidisciplinære arbejde med kræft, videre- og efteruddannelse samt understøtte fælles videnskabelige protokoller på kræftområdet.

Slutmålet er øget sammenhæng, transparens og overblik i udredning, behandling og opfølgning for den enkelte patient. ​​

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af kræftbehandling fx: onkologi, hæmatologi, kræftkirurgi, patologi, billeddiagnostik, sygepleje, fysioterapi, palliation, supportive care, urologi, lungemedicin, genoptræning, rehabilitering, senfølger, gynækologi, kommunikation, psykologi og sjælesorg.

SKA blev oprettet i 1996 af lungekræft-pionéren Heine Høi Hansen med henblik på at sikre vidensdeling og efteruddannelse på kræftafdelingerne. Det daglige sekretariat består af to projektsygeplejersker og en sekretær. SKA udgiver nyhedsbrevet SKA NYT, som udkommer 3-4 gange årligt med oplysninger om aktuelle samt kommende kursusaktiviteter. SKA refererer til ledelsen på Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Læs mere om Sammenslutningen af Kræftafdelinger og find kontaktoplysninger på www.skaccd.org.