Gå til indhold

Uddannelse

Her kan du se og læse mere om hvordan det er at være bioanalytiker.

Klinisk Biokemisk Afdeling er et professionelt uddannelsessted, der tilbyder sundhedsfaglig prægraduat uddannelse af højeste kvalitet og efterfølgende er attraktiv som fremtidig arbejdsplads.

Klinisk Biokemisk Afdeling varetager undervisning af bioanalytikerstuderende, medicinstuderende og læger i speciallægeuddannelse indenfor klinisk biokemi.

Bioanalytikerstuderende ved Absalon bliver undervist af afdelingens bioanalytikerundervisere samt af afdelingens øvrige personale. De studerende er ved studiestart garanteret praktikplads under hele uddannelsen og bliver placeret ud fra nogle fastlagte fordelingsprincipper.

Afdelingen modtager studerende på alle semestre, hvor der er praktikperioder, dog er det hovedsageligt studerende, som har studiestart i september. De studerendes praktik tilrettelægges i overensstemmelse med fagplaner og målbeskrivelser til hvert semester. Der er både teoretisk og praktisk undervisning i praktikperioderne på afdelingen.

Afdelingens bioanalytikerundervisere varetager de kliniske eksaminer og fungerer som censor til både interne og eksterne eksaminer på uddannelsen.


Medicinstuderende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet bliver undervist i faget klinisk biokemi af afdelingens medarbejdere.


Reservelægerne i afdelingen er i uddannelsesforløb, som lever op til den overordnede målbeskrivelse for den lægelige videreuddannelse for specialet klinisk biokemi. Denne er omsat til lokalt tilpassede uddannelsesprogrammer for læger i henholdsvis introduktionsstilling og i hoveduddannelsesforløb.


Afdelingens medarbejdere deltager endvidere som undervisere og censorer ved kurser vedrørende klinisk biokemi og afdelingens faglige specialer både på postgraduat niveau og ved forskellige kandidat- og ph.d.-uddannelser.