Gå til indhold

Organisation og nøgletal

Klinisk Biokemisk Afdeling er en afdeling på Sjællands universitetshospital (SUH), Region Sjælland. Afdelingen er fordelt på 2 geografisk adskilte afsnit, et i Køge og et i Roskilde.

De 2 afsnit er fusioneret under en fælles afdelingsledelse i 2017. Afdelingsledelsen består en cheflæge og en chefbioanalytiker, med en lokal driftsledelse bestående af 3 overbioanalytikere på begge matrikler.

De to matrikler har 24/7 drevne laboratorier og dagligt åbne prøvetagningsambulatorier samt en ambulatorievirksomhed i Faxe, udekørende prøvetagning i Psykiatri og til borgere og plejehjem samt faglig understøttelse og kvalitetssikring af funktioner i almen praksis, det nære sundhedsvæsen og præhospitalet.
Kübra Hidiroglu, Bioanalytiker

De 2 afsnit betjener afdelinger med forskellige specialfunktioner, hvilket afspejles i specialfunktioner i laboratoriet. Opgaverne spænder bredt fra prøvetagning, analysering, koordinering, kvalitetssikring og udviklingsarbejde samt økonomisk og logistisk optimering både i egen afdeling og på tværs i regionen.

Specialet varetager også prøvetagning og forsendelse af prøver til andre laboratorier og til andre specialer.  Langt de fleste aktiviteter er tværgående og fusioneret mellem matriklerne, andre aktiviteter er regionale.

Der er lægefaglig rådgivning af både hospitalsansatte og praksislæger. Afdelingen har udvidet denne rådgivning til også at dække Holbæks optageområde.  

Begge hospitaler er beliggende i Region Sjælland og servicerer næsten 1 million borgere. Klinisk biokemi SUH udfører ca. 10 mill. analyser og har ca. 500.000 patientkontakter. Af de ca. 10 mill. analyser er de ca. 3,5 mill. analyser rekvireret af praktiserende analyser. Nogle af prøverne fra praksis er taget af Klinisk Biokemisk Afdeling andre i praksis og tilsendt. 

Der er ca. 250 ansat i afdelingen, hvoraf flere er på meget lille ansættelsesgrad.

Klinisk Biokemisk afdelings opgave er at udføre blodprøvetagning og klinisk biokemiske analyser, samt forske, udvikle, undervise bioanalytikerstuderende, medicin studerende og yngre læger. Forskning og protokolleret behandling på SUH understøttes med prøvetagning, analyser og rådgivning samt logistisk optimering og undervisning af KFE ansatte.

Der foregår egen forskning på begge matrikler med et professorat hvert sted.

Afdelingen har tæt samarbejde med de øvrige KBA'er i regionen, for at smidiggøre patientforløbene på tværs af hospitalerne og for at reducere udgifterne til diagnostik samt sikre en fælles kompetenceudvikling.

For at opfylde patienter og rekvirenters behov for analyser og ydelser af høj kvalitet, er der implementeret et kvalitetsledelsessystem, som er akkrediteret i forhold til DS/EN ISO 15189.