Gå til indhold

Medarbejdere og arbejdsmiljø

I Klinisk Biokemisk Afdeling arbejder med vi med at være moderne virksomhed, der arbejder på højt fagligt niveau under hensyntagen til optimal ressource udnyttelse, og som går forrest i forhold til at udvikle faget, indenfor forskning, udvikling og undervisning som er synlige og vigtige dele af afdelingen.

Derfor har afdelingen en praksis der bygger på den bedst dokumenteret viden, der kommer fra forskning, udvikling og klinisk erfaring.

For at sikre kvaliteten af de afgivende prøvesvar, kræver det viden og færdigheder på et højt fagligt niveau. I vores afdeling er det primært bioanalytikere der i døgndrift varetager prøvetagning og analysering, samt sikre kvaliteten af dette inden afgivelse af svar til rekvirenten. Vi er i afdelingen med til at efteruddanne bioanalytikerne til at have de rigtige kompetencer.

Vi ønsker at Klinisk Biokemisk Afdeling er en attraktiv arbejdsplads med et godt renomme, der kan rekruttere, udvikle og forankre medarbejdere med de rigtige kompetencer.

KBA, SUH er en afdeling der har meget fokus på rekruttering og tilknytning(fastholdelse), og arbejder derfor med:

 • Onboarding
  Individuelle introduktionsprogrammer, fælles morgenmad, opkobling med buddy, Bootcamp osv.
 • Arbejdsliv i balance
  Livsfasepolitik der kan rumme alle, fleksible arbejdstider, ønske vagtplanlægning osv.
 • Social tilknytning
  Arbejdsglædeambassadører der planlægger Krea-klub, Gå-klub, Fredagsbar, Sommerfest, Julefrokost, Julebingo osv.
 • Faglig udvikling
  Faglige oplæg hver uge, skillstation, medarbejderens ønskeseddel, faglig skattejagt osv.
 • Udvikling af bioanalytikerfaget
  Akademiske bioanalytikere der forsker, ansættelse af kommende erhvervskandidater, strategiarbejde indenfor bioanalytikerudvikling osv.
Jeg er bioanalytiker, Ida Bovien

Et godt arbejdsmiljø er essentielt for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Arbejdsmiljøet dækker både de fysiske, sociale og psykiske forhold i en organisation eller virksomhed, og derfor er det en vigtig del af Klinisk Biokemisk Afdeling.

For os handler det om at opnå et godt arbejdsmiljø, ved at skabe en ramme, hvor medarbejderne kan udfolde deres potentiale, føle sig trygge og motiverede, samtidig med at de kan opnå en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.