Gå til indhold

Bliv en del af Klinisk Biokemisk Afdeling

Mød nogle af vores dygtige medarbejdere

Følg med i vores dagligdag ved at følge os på
Instagram: Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge & Roskilde
LinkedIn:

Søg job hos os
Hiba Iraqi Møller, læge og ph.d.-studerende

Siden jeg afsluttede min etårige introduktionsstilling som læge i 2022 på Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH, fortsatte jeg min ansættelse, men som ph.d.-studerende.

Som læge og ph.d.-studerende i Center for Immunregulering og Reproduktionsimmunologi (CIRRI) på Klinisk Biokemisk Afdeling er der rig mulighed for fordybelse samt oplæring i og selvstændigt arbejde med diverse laboratorietekniske metoder, som for eksempel en række genetiske analysemetoder, flowcytometri, cellemodeller og ELISA.

Laboratoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling favner bredt, og derfor er der adgang til mange forskellige højteknologiske instrumenter og specialanalyser.

Da vi samarbejder med adskillige nationale og internationale forskningsinstitutter og hospitaler, er kollegial sparring på tværs af specialer også lettilgængeligt med mulighed for at  benytte sig af øvrige specialiserede metoder.

Som ph.d.-studerende på afdelingen er man sikret god vejledning, og man bliver en del af et forskningsmiljø, hvor undervisning, sparring, sociale aktiviteter og ikke mindst opdatering af hinanden med den nyeste relevante viden er en essentiel hjørnesten.

Josefine Freyberg Justesen hoveduddannelseslæge og ph.d.-studerende

Jeg har været ansat på Klinisk Biokemisk Afdeling på SUH siden april 2021, først som introduktionslæge og nu som hoveduddannelseslæge og ph.d.-studerende.

Stillingen som introduktionslæge gav mig en bred forståelse og indsigt i alle de mest gængse blodprøver og analysemetoder, som er vigtig viden for alle lægefaglige specialer.

Allerede tidligt i stillingen fik jeg stor selvstændighed og frihed til at træffe lægefaglige beslutninger og strukturere min egen arbejdsdag og –områder, bl.a. med stort fokus på forskning.

På KBA SUH arbejder vi meget tværfagligt, både med kliniske akademikere, bioanalytikere og prøvetagere, og der er et stort fokus på godt socialt sammenhold.

Sammenspillet mellem spændende faglige opgaver, frihed til forskning, fantastiske kolleger og mulighed for selv at tilrettelægge min arbejdstid, gjorde at jeg valgte at blive både på afdelingen og i specialet.

Det har vist sig at være en fantastisk beslutning.

Vi er glade for at arbejde i en forandringspart og udviklende afdeling, der kendetegnes ved at værne om det gode arbejdsmiljø og fællesskab blandt alle ansatte.

Vi er sammen om at have fokus på tillid og medinddragelse og er stolte af at være en del af en afdeling med mange empatiske, nysgerrige, kvalitetsbevidste og fagligt dedikerede medarbejdere

- en stolt afdeling der kendetegnes ved at alle har et stort ansvar og altid har patienten i fokus.