Gå til indhold

Akkreditering og kvalitetssikring

Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 (DANAK). Det er de enkelte ydelser og afdelingens kvalitetsledelsessystem, der er akkrediteret.

Blodprøvetagning samt størstedelen af afdelingens analyserepertoire er akkrediteret under registreringsnummer 1030, hvilket fremgår af metodelisten.

Kvalitetsledelsessystemet omfatter alle processer, der udføres i forbindelse med ydelser fra Klinisk Biokemiske Afdeling. Ydelserne kan høre under en eller flere af følgende områder:

  • Præanalytiske arbejdsgange (rekvisition, prøvetagning, transport af prøver, opbevaring af prøver, rådgivning)
  • Analytiske arbejdsgange (analysering og funktionsundersøgelser)
  • Postanalytiske arbejdsgange (svarafgivelse, fortolkning af resultater og rådgivning)
  • Støttefunktioner som har indflydelse på ydelserne.

Kvalitetsledelsessystemet er et redskab til at sikre korrekt udførelse af alle opgaver og overholdelse af afdelingens kvalitetsmål for de enkelte ydelser. Kvalitetsmål fastlægges ud fra et klinisk perspektiv og i overensstemmelse med "state of the art", ønsker fra klinikken eller direktionen.

Klinisk Biokemisk Afdeling har følgende målsætninger omkring kvalitetsledelsessystemet:

  • Opretholdelse af akkreditering efter SE/DN ISO15189 samt søge at udnytte kvalitetsudviklingsmuligheder i standarden.
  • Fokus på relevant klinisk kvalitet i ydelser.
  • Udarbejde simple og letforståelige procedurer, som udarbejdes i den lavest muligt hierarkiske gruppe og har fokus på anvendelighed for basisbrugeren.
  • Søge at udbrede kendskabet og brugervenligheden af procedurer og dokumentstyringssystemet.
  • Have lettilgængelige, præcise og klare mål for de enkelte analyser både ved validering og i daglig drift.
  • Fortolke standarden på en brugerorienteret måde og have et kvalitetsledelsessystem, der er indarbejdet i organisationen.

Akkrediteringen indebærer at ledelsen forpligter sig til at følge DANAK's akkrediteringskriterier, som dokumenteret i de relevante bekendtgørelser, standarder og akkrediteringsbestemmelser.

Samtidig skal de stille alle ønskede oplysninger om kvalitetsstyringssystemet og dets praktiske anvendelse til rådighed for DANAK’s assessorer.

Ledelsen skal ligeledes sikre en løbende udvikling af kvalitetsstyringssystemet og dermed forbedringer. ​ Kvalitetsledelsessystemet har til formål at sikre korrekt udførelse af alle opgaver og overholdelse af afdelingens fastsatte kvalitetsmål for de enkelte ydelser.