Gå til indhold

Sundhedsvidenskabelig forskning

Forskning og udvikling er højt prioriterede indsatsområder i Hæmatologisk Afdeling, fordi vi skal tilbyde den bedste behandling og pleje til vores patienter.

Hæmatologisk Afdeling opnår og formidler sine resultater gennem et omfattende nationalt og internationalt samarbejde.

Gennem forskning og udvikling får vi ny viden om blodsygdomme.

Vi er med til at udvikle nye og mere effektive behandlingsmetoder og plejeindsatser, og dermed bliver vi endnu bedre til at behandle og pleje vores patienter.

Patientgrundlaget i Hæmatologisk Afdeling har behov for kompleks pleje, behandling og har tillige behov for, at plejen og behandlingen udøves på et evidensbaseret grundlag, således at praktsis er evidensbaseret.

Sundhedsvidenskabelig forskning er afgørende for at kunne udvikle og yde en pleje og behandling i top. Sundhedsvidenskab trækker på/involverer viden fra både natur-, human- og samfundsvidenskab.