Gå til indhold

Forskningsenhed for MPN sygdomme

Forskningsenheden arbejder med randomiserede kliniske studier, epidemiologisk forskning, molekylærbiologisk diagnostik og kvalitativ forskning.

​Hovedforskningsområder

Det kliniske professorat og de dertil knyttede ph.d. forløb beskæftiger sig med Philadelfia negative myeloprofiferative neoplasier (MPN), og her foregår forskningen både på laboratoriet og i kliniske forskningsprotokoller.

Enheden beskæftiger sig desuden med livskvalitetsforskning, PROM og kvalitativ forskning, hvilket primært foregår i tværfag​ligt regi.

Klinisk produktion og forskningsplan

Flere patienter skal i fremtiden kunne tilbydes behandling efter kliniske forskningsprotokoller, dels ved øget inklusion i de pågående forskningsprotokoller og dels ved opstart af nye forskningsprotokoller.

Det udvidede protokoltilbud skal i videst muligt omfang gælde for samtlige behandlingskrævende Hæmatologiske sygedomme.

Ud over tværregionalt forskningssamarbejde, er der planlagt en udvidelse af forskningssamarbejdet mellem Hæmatologisk Afdeling og Patologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital med henblik på øget forskningsaktivitet inden for molekylærbiologisk diagnostik, samt laboratorieforskning inden for myloide og lymfoide neoplasier.​