Gå til indhold

Enhed for Sygeplejeforskning og Udvikling

Formålet med Enheden er overordnet at sikre kvaliteten i de projekter, der involverer sygeplejefaglige problemstillinger.

Baggrund for Sygeplejeforskning

Sygeplejeforskning er et vigtigt og ligeværdigt bidrag til den sundhedsvidenskabelige forskning på grund af dens multifacetterede tilgang at anskue mennesker på – både de sunde og de syge.
Det overordnede forskningstema i afdelingen er Livskvalitet, og det sygeplejefaglige fokus er ”Kontinuitet og brugerinvolvering i individuelt tilpassede patientforløb”.

De projekter, der udspringer af sygeplejepraksis, gennemføres fortrinsvis som personcentrerede aktørinvolverende lokale praksisforsknings-projekter, da denne tilgang har vist sig at sikre meningsfulde og holdbare ændringer i praksis, og dermed kvalitetsudvikling af praksis til gavn for patienterne.

Fra 2012-2023 er der i afdelingens sygeplejefaglige gruppe gennemført ca. 50 projekter og udviklingstiltag i klinisk praksis. De gennemførte og igangværende projekter (både forsknings- og udviklingsprojekter) har alle på forskellig vis fokus på de enkelte faser i patienternes forløb. Der er tillige publiceret ca. 70 artikler/bogkapitler og langt over 100 posters. Vi øger således kontinuerligt vores produktion af både forskningsviden og praksisviden- til gavn for både patienter, familier, sundhedspersonale og organisation.  

De anvendte metoder afhænger af hvilket (forsknings)spørgsmål man ønsker svar på, men alle projekter involverer undersøgelse på et patientorienteret, sundhedsfagligt og organisatorisk niveau. Alle projekter afsluttes med en evaluering af projektet på de ovennævnte niveauer.

Resultaterne fra alle de gennemførte projekter viser overordnet, at kvaliteten i plejen og behandlingen er øget, at patienternes og pårørendes tilfredshed er øget og at plejepersonalets handlekompetencer er øget.

I nedenstående link kan I læse Enhedens Årsberetning, som kort beskriver baggrund og formål med Enheden, samt aktiviteter udgående fra Enheden i 2023

Årsberetning for Enhed for Sygeplejeforskning - 2023 (pdf)​

I nedenstående link kan I desuden læse et bogkapitel, publiceret i bogen Aktionsforskning i Sundhedsvæsenet, som beskriver Enhedens tilgang og aktiviteter over en 10 årig periode. 

Bogkapitel, Mette Kjerholt

Enheden har siden 2020 haft tilknyttet gæsteprofessor Brendan McCormack, hvilket I kan læse mere om nedenfor.

Leder af Enhed for Sygeplejeforskning:
Mette Kjerholt
Forskningsleder, sygeplejerske, PhD, Cand.cur, MLP,.;
Tlf. 22 51 65 12
Mail: metkj@regionsjaelland.dk

 

 

Gæsteprofessor Brendan McCormack

Professor Brendan McCormack er blevet udnævnt til adjungeret professor i sygepleje på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet med tiltrædelse 1.januar 2020.

Professor McCormack er tilknyttet Hæmatologisk afdeling og Klinisk Onkologisk afdeling & Palliativ enhed på Sjællands Universitets Hospital. Her støtter han de to afdelingers arbejde med at styrke og implementere en personcentreret klinisk praksis, hvilket går hånd i hånd med hospitalets fokus på kapacitetsopbygning, inden for forskning, udvikling og sygepleje, gennem de seneste år.
Professor McCormack er internationalt anerkendt for sit arbejde inden for personcentreret praksisudvikling og forskning. Dette har resulteret i succesrige langvarige samarbejder i Irland, Storbritannien, Norge, Holland, Canada, Australien og Sydafrika.

Hans forfatter- og forskningsarbejde fokuserer på personcentreret praksis, gerontologisk sygepleje og praksisudvikling, og han medvirker i en række redaktionelle udvalg, politikudvalg og udviklingsgrupper på disse områder.

Professor McCormack har mere end 600 offentliggjorte publikationer, herunder 180 fagfællebedømte publikationer og 8 bøger. Han er 'Editor Emeritus' i “International Journal of Older People Nursing”.

Han er medlem af Det Europæiske Akademi for Sygeplejevidenskab og æresmedlem af European Society for Person Centered Healthcare (ESPCH). I 2014 blev han udnævnt til en medlem af Royal College of Nursing, tildelt 'International Nurse Researcher Hall of Fame' af Sigma Theta Tau International og optaget i Thomson Reuters 3000 mest indflydelsesrige forskere globalt.
I 2015 blev han anerkendt som en 'Inspirational Nursing Leader' af Nursing Times (det Britiske sygeplejetidsskrift), og i oktober 2019 blev han udnævnt til medlem af American Academy of Nursing.

Professor McCormacks tilknytning til Hæmatologisk afdeling og Klinisk Onkologisk afdeling & Palliativ enhed varer frem til udgangen af 2025. 

​Forelæsning ved Professor Brendan McCormack: Visioning Person-centred Cultures: "How you see and what you see determines how and what you will be"

Forelæsning ved Professor Brendan McCormack: Visioning Person-centred Cultures: "How you see and what you see determines how and what you will be"

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Forelæsning ved Bibi Hølge-Hazelton: Visions for Person-centred Care at an Organizational Level​

Forelæsning ved RN, MScN, PhD Bibi Hølge-Hazelton, Director of Research, Professor of Nursing.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Forelæsning: Visions for Person-centred Practice in Clinical Practice

v/ Elizabeth Rosted, Clinical Nurse Specialist/Associated Professor, Department of Oncology and Palliative Care, Zealand University Hospital

Mette Kjerholt, Research Leader of Nursing Research and Development, Department of Haematology, Zealand University Hospital​.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies