Gå til indhold

Børne- og Ungemodtagelsen

Se kontaktoplysninger
I Børne- og Ungemodtagelsen modtager vi døgnet rundt børn og unge til vurdering og indlæggelse efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge.
Modelfoto

Modtagelse og vurdering

Når et barn eller en ung henvises til Børne- og Ungemodtagelsen, bliver man i første omgang modtaget af plejepersonalet, der taler med familien og registrerer de vigtige vitale tal for bl.a. temperatur, vejrtrækning og vægt. 

Herefter tildeles barnet en farvekode, der angiver, hvor hurtigt det er nødvendigt, at lægen tilser barnet. Man tilses derfor ikke altid i den rækkefølge man ankommer, og ventetid må påregnes. Tiden bruges til observation af barnet. Plejepersonalet vil evt. opstarte delvis behandling og afvente effekten af den.

Barnet tilses og vurderes herefter af en læge, der lægger en undersøgelses- og behandlingsplan. Opholdet vil typisk strække sig over nogle timer, inden der er lagt en plan for det videre forløb.

Nogle patienter kan efter vurdering, kortvarig behandling og information sendes hjem igen, mens andre bliver indlagt på sengeafsnit C10.

Modelfoto

Isolation

For at sikre at smitte ikke spredes til andre børn i modtagelsen, vil både barn og familie i enkelte tilfælde skulle isoleres på afsnittet.

Samarbejde

Vi lægger vægt på et trygt og godt samarbejde med forældrene til vores patienter.

I kan derfor regne med at:

  • Vi tager godt imod jer og jeres barn.
  • Vi tilrettelægger barnets behandlingsforløb så godt som muligt.
  • Vi har et tæt samarbejde med jer under hele forløbet.
  • Vi vil give gode råd og vejledning i det omfang, der er brug for det.

Vi regner med at:

  • I har forståelse for den ventetid, der kan forekomme i en akutmodtagelse.
  • I deltager aktivt i behandlingen af jeres barn med instruktioner fra sygeplejersken.
  • I melder afbud i god tid, hvis I ikke kan komme til en aftalt tid.
  • I overholder de håndhygiejniske forholdsregler på afdelingen.
  • I vil hjælpe os ved at I rydder op efter jer.

Udskrivelse

Hvis dit barn udskrives fra Børne- og Ungemodtagelsen og der opstår akutte spørgsmål til dit barns sygdom, eller hvis der er forværring i tilstanden, som kræver lægehjælp, så kan du inden for de første 48 timer efter udskrivelsen henvende dig akut hele døgnet. Efter 48 timer skal kontakt igen rettes til egen læge eller lægevagten, med mindre andet er aftalt.

Prøvesvar

Hvis der efter udskrivelsen kommer behandlingskrævende prøvesvar, vil I blive ringet op af Børne- og Ungemodtagelsen.

Brev til egen læge

Ved udskrivelse bliver oplysninger om forløbet videregivet til egen læge. I kan give personalet besked, hvis I ikke ønsker dette.

 

Min Sundhedsplatform

I Min Sundhedsplatform (Min SP) har I et overblik over barnets aftaler, prøvesvar, journal og andre sundhedsoplysninger.

Få adgang til jeres barns journal

Forældre til et barn under 15 år, kan få adgang til barnets journal ved at udfylde en aftaleerklæring og aflevere den fysisk eller sende den med digital post til den afdeling, barnet er tilknyttet.

Send aftaleerklæringen til vores digitale postkasse via dette link.

(Obs! Brug en anden browser end Explorer)


Eklæringen, som skal udfyldes og afleveres eller indscannes og sendes til os, ligger på Min SP.

Prøvesvar i Min SP

Svar på prøver og undersøgelser, der fremgår af Min SP, bliver ved behov fulgt op ved, at Børne- og Ungemodtagelsen kontakter barnets forældre eller den unge direkte.

Kontakt os på Min SP

I kan skrive til os via Min SP. Vi bestræber os på at svare inden for tre hverdage. Hvis henvendelsen kræver svar fra en særlig kontaktperson, kan der gå længere tid.

Recepter

På Medicinkortet - enten her Medicinkortet - sundhed.dk eller på app'en Medicinkortet, kan I se de recepter, der er udskrevet til barnet. Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid, fra recepten er udskrevet og til at apoteket har modtaget informationen.

Børnelægernes Børnetips

Få børnelægernes tips og råd til, hvad du selv kan gøre og skal være opmærksom på, når dit barn er syg.

På siden Børnelægernes Børnetips finder du en række korte film, der samler de bedste råd om at have syge børn.

De korte film omhandler feber, ondt i maven, ondt i øret, opkast og diarré, røde øjne, udslæt og vejrtrækningsproblemer.

I filmene får du også vejledning i, hvornår du skal kontakte din egen læge, akuttelefon, lægevagt eller 112. 

Udover de korte film er informationen også tilgængelig som tekst og du kan downloade et faktaark med de vigtigste råd. 

Parkering og transport

Ved udskrivelse skal man selv sørge for transport.

Her finder I information om parkerings- og transportmuligheder.

Rene hænder redder liv!

Bakterier og virus spr​eder sig let via hænderne. Vask dine hænder grundigt - og sprit dem af bagefter. Så er risikoen for at sprede bakterier mindre.

Video: Håndhygiejne

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Børne- og Ungeafdelingen

Børne- og Ungemodtagelsen samt sengeafsnit C10

Sygehusvej 6, Stuen

4000 Roskilde

Se kort

Find vej til Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Ring til os

Børne- og Ungemodtagelsen

Tlf. 47 32 42 21

Tlf. 47 32 42 21

Sengeafsnit C10

Tlf. 47 32 42 10

Tlf. 47 32 42 10

Skriv til os

Digital post

Øvrig information

Børne- og Ungemodtagelsen samt sengeafsnit C10.

Hvis din henvendelse ikke indeholder fortrolige og personfølsomme oplysninger som CPR-nummer og sygdomsinformation, kan du skrive til os på mail, ellers brug venligst Digital post.

Du kan også kontakte os via Min Sundhedsplatform, hvis barnet eller den unge allerede har kontakt til afdelingen.