SkipToMain.AriaLabel

Analysemetoder

For at nå frem til målet om diagnose, prognose og behandling er der behov for et omfattende spektrum af analyseprocesser, som foretages på Patologiafdelingen:

 • Udskæring og makroskopi
 • Vævspræparering og indstøbning i FFPE-blokke
 • Udstrygninger og celleoprensninger
 • Frysesnit
 • Immunfarvning, histologi, cytologi
 • Indscanning til digital patologi
 • Mikroskopi
 • Flowcytometri
 • FISH
 • Molekylære analyser, herunder ddPCR, NGS, qPCR, ekspressions- og array-analyser
 • Obduktioner

 

Afdelingen arbejder efter nationale guidelines og deltager i nationale og internationale programmer til monitorering af analysekvaliteten.